Centru de zi pentru persoane varstnice

Titlul proiectului

Centru de zi pentru persoane varstnice

Aplicant

Parohia „Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant din Municipiul Iasi”.
Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane – Servicii Sociale.


Durata proiectului

12 luni, incepand cu data de 2 Decembrie 2008

Partener

Directia de Asistenta Comunitara Iasi (D.A.C. IASI)

Obiectivul general al proiectului

Este dezvoltarea sistemului national de asistenta sociala, bazat pe principiul egalitatii, prin consolidarea procesului de consultare si participare a reprezentantilor diferitelor nivele guvernamentale si in cadrul unui parteneriat efectiv cu societatea civila din regiunea de Nord - Est in vederea îmbunătăţirii calitatii si accesului la serviciile sociale a grupurilor vulnerabile, in mod special a persoanelor varstnice.

Obiectivul specific al proiectului

Este dezvoltarea serviciilor sociale din Parohia Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant din Municipiul Iasi si Primaria Municipiului Iasi, prin infiintarea unui Centru de zi pentru persoanele cu varste peste 60 ani, aflate in situatii de risc (dificultati materiale, singuratate), in vederea:

 • ­cresterii calitatii vietii persoanelor varstnice;
 • ­mentinerii persoanelor varstnice active din punct de vedere social;
 • ­acordarii sprijinului persoanelor varstnice pentru a nu se simti limitate, pasive marginalizate si pentru a scapa de convingerea ca sunt o povara.
 • Relevanta proiectului
 • Proiectul este relevant pentru obiectivul specific al programului prin urmatoarele aspecte:
 • ­proiectul asigura incluziunea socială a categoriilor vulnerabile-persoane varstnice aflate in situatii de risc (dificultati materiale, singuratate, margianalizare) din Municipiul Iasi- şi contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei;
 • ­promoveaza parteneriate reale între autorităţile publice locale şi organizaţiile care activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale pentru a îmbunătăţi accesul la servicii sociale;
 • ­dezvolta competenta si abilitatile organizatiilor locale, din regiunile tinta (Municipiul Iasi), in dezvoltarea si implementarea proiectelor;
 • ­contribuie la dezvoltarea capacitatii locale de a raspunde nevoilor unor categorii de persoane vulnerabile si de a le promova interesele,
 • ­proiectul aduce o contributie importanta in Regiunea de Nord-Est la sustenabilitatea si calitatea serviciilor sociale, de educatie si de sanatate adresate persoanelor varstnice.

Beneficiarii proiectului

 • ­Beneficiarii directi ai proiectului: 24 de persoane cu varste peste 60 ani, aflate in situatii de risc (dificultati materiale, singuratate, margianalizare) din Municipiul Iasi.
 • ­Beneficiarii indirecti ai proiectului:
 • ­persoanele varstnice din Municipiul Iasi care vor fi expuse la campania de informare si care vor fi informate si sensibilizate in privinta posibilitatior de sprijin acordate in cadrul Centrului de zi pentru persoanele varstnice;
 • ­familiile batranilor: copii si nepoti care vor fi consiliati cu privire la indatoririle care le revin fata de rudele varstnice;
 • ­institutiile din municipiul Iasi, pentru care campania de informare realizata prin proiect va servi ca exemplu;
 • ­populatia judetului Iasi, prin informarea si prezentarea obiectivelor proiectului precum si a rezultatelor acestuia;
 • ­Regiunea de Nord-Est in ansamblu.

Prin proiect se initiaza si se promoveaza activitati ce pot servi si pot fi folosite ca exemple de buna practica si de schimbare a mentalitatii locuitorilor din zona vizata. Acest proiect va susţine dezvoltarea serviciilor sociale pentru categoriile de persoane aflate în situaţii de dificultate şi expuse riscului marginalizării sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale din Parohia Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant din Municipiul Iasi si Primaria Municipiului Iasi prin infiintarea unui Centru de zi pentru persoanele varstnice, activitati sustinute prin investitie in echipamente IT, reamenajarea spatiului destinat centrului de zi, achizitie autoturism, investitii ce determina cresterea gradului de implementarea a programelor de interes national privind incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile si dezvoltarii resurselor umane si realizarea unui parteneriat intre Parohia Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant din Municipiul Iasi si Primaria Municipiului Iasi.

Impactul estimat al proiectului
­  

Impactul estimat al proiectului asupra grupului tinta este urmatorul:
o    proiectul va permite varstnicilor sa impartaseasca experiente comune, sa dezvolte si sa munceasca „umar la umar” pentru realizarea unui proiect de succes;
o    proiectul constituie o oportunitate pentru persoanele varstnice incluse in grupul tinta al proiectului datorita:

 • cresterii calitatii vietii persoanelor varstnice;
 • mentinerii persoanelor varstnice active din punct de vedere social;
 • acordarii sprijinului persoanelor varstnice pentru a nu se simti limitate, pasive, marginalizate si pentru a scapa de convingerea ca sunt o povara.

o    proiectul va aduce o importanta contributie la strangerea legaturilor dintre persoanele din zona vizata;
o    dezvoltarea serviciilor sociale din Parohia Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant din Municipiul Iasi si Primaria Municipiului Iasi prin infiintarea unui Centru de zi pentru persoane varstnice.
­    

Proiectul va imbunatati capacitatile tehnice si manageriale ale grupului tinta prin:

 • experienta lucrului cu echipamente performante;
 • accesul la activitati socio-educative;
 • dezvoltarea simtului responsabilitatii, al capacitatii de decizie, sinteza si spiritului competitiv;
 • formarea unor spirite tinere, flexibile si orientate spre performanta;
 • castigarea unui importante experiente in organizarea, planificarea si desfasurarea de activitati socio-educative.
 • ­Proiectul va imbunatati capacitatile tehnice si manageriale ale partenerilor prin:
 • imbogatirea experientei in organizarea de activitatii socio-educative;
 • imbunatatirea capacitatii de organizare;
 • imbunatatirea capacitatii de implementare si manageriat a proiectelor.


­Proiectul va genera efecte multiplicatoare astfel:

 • constituie un pas important in directia comunicarii intre persoanele varstnice in scopul cresterii nivelului de socializare a acestora;
 • prin rezultatele lui: activitati de socializare si petrecere a timpului liber; activitati de asistenta si consiliere; educatie pentru sanatate; grupuri de discutii; activitati sociale si culturale; oferirea de pachete cu hrana;
 • materialele de promovare vor creste nivelul de informare si constientizare a tinerilor despre problemele persoanelor varstnice;
 • constituie o piatra de temelie pentru viitoare parteneriate si colaborari fructoase intre cele doua organizatii partenere;
 • va intari capacitatea actorilor locali comunitari de concepere si implementare cu succes a unor proiecte de anvergura si cu rezultate multiple, servind la crearea premiselor pentru viitoare proiecte de succes;
 • contribuie la crearea si consolidarea relatiilor de parteneriat intre organizatiile implicate in proiect, constituidu-se ca o premisa pentru viitoare colaborari cu efecte benefice asupra societatii;
 • va servi drept exemplu si pilda pentru comunitate si va actiona ca un factor accelerator in directia adoptarii unei atitudini de sprijinire a activitatilor socio-educative pentru persoane varstnice.

Echipa proiectuluieste formata din:

 • ­coordonator proiect;
 • ­responsabil financiar;
 • ­responsabil administrativ;
 • ­asistent social;
 • ­cadru medical;
 • ­responsabil activitati administrativ.

Activitati proiect

Proiectul va presupune desfasurarea activitatilor de mai jos.


Activitatea 1. Pregatirea implementarii proiectului

Activitatea are ca scop asigurarea cadrului derulării eficiente a proiectului, pregătirea echipei proiectului în vederea pregătirii aspectelor legate de derularea activităţilor propuse prin intermediul proiectului, selectarea beneficiarilor directi.

Activitatea 2. Asigurarea vizibilitatii proiectului

Obiectiv: informarea, constientizarea si mobilizarea persoanelor varstnice de peste 60 ani din municipiul Iasi cu privire la activitatile proiectului Centru de zi pentru persoanele varstnice.

Activitatea 3. Amenajarea si doatarea Centrului

 • Subactivitatea 3.1 Amenajarea spatiului necesar desfasurarii activitatilor socio-educative
 • Subactivitatea 3.2 Achizitie de echipamente si dotari necesare realizarii activitatilor propuse

Activitatea 4. Desfasurarea activitatilor socio-educative

Activitatile desfasurate in cadrul Centrului au drept scop sustinerea unui program socio-educativ adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor persoanelor varstnice. Beneficiarii directi ai proiectului - 24 persoane varstnice aflate in situatii de risc (dificultati materiale, singuratate, margianalizare) din Municipiul Iasi vor participa la 6 tipuri de activitati:

 • ­Activitati de socializare si petrecere a timpului liber;
 • ­Activitati de asistenta si consiliere;
 • ­Educatie pentru sanatate;
 • ­Grupuri de discutii;
 • ­Activitati sociale si culturale
 • ­Oferirea de pachete cu hrana.

Rezultate:

 • ­imbunatatirea si completarea serviciilor de asistenta sociala deja existente la nivelul Municipiului Iasi;
 • ­asigurarea unui mediu socio-educational care sa permita indeplinirea conditiilor materiale, psiho-sociale si educationale necesare dezvoltarii normale din punct de vedere fizic si intelectual;
 • ­oferirea unui program care sa le permita petrecerea timpului liber intr-un mod placut si eficient in vederea depasirii singuratatii si marginalizarii;
 • ­consiliere psihologica individuala si de grup, care se axeaza pe optimizarea echilibrului psihoemotional al beneficiarului, redobandirea stimei de sine si a increderii in resursele proprii;
 • ­consiliere si asistenta spirituala la cerere – vizeaza atat dialogul pe teme religioase, cat si facilitarea accesului beneficiarilor credinciosi la serviciile religioase;
 • ­asistenta si consiliere sociala - consta in oferirea de informatii referitoare la serviciile sociale acordate, indrumare si sprijin la diferite institutii;
 • ­informare legata de prevenirea si tratarea bolilor specifice varstei a treia, alimentatie sanatoasa si evaluarea starii generale de sanatate a persoanelor varstnice.

Activitatea 5: Monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului


Activitatea Evaluarea finala a activitatilor desfasurate in cadrul proiectului presupune evaluarea activitatilor pentru a scoate in evidenta atat rezultatele prevazute a se obtine in cadrul proiectului, cat si pentru gasirea de noi oportunitati de realizarea a activitatilor din proiect si dupa finalizarea acestuia.

Proiectul Centru de zi pentru persoane varstnice este finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala Dezvolatarea Resurselor Umane - Servicii Sociale.